ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαΐου 2023

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.chooselifeworld.com ότι το ελβετικό σωματείο «Verein Choose Life» (από κοινού) με το ελληνικό σωματείο “Επιλέγω τη Ζωή – Φιλανθρωπικό Σωματείο για την Αντιμετώπιση των Αιματολογικών Νοσημάτων” (εφεξής χωριστά ως «Choose Life» ή από κοινού ως «εμείς») – στα οποία ανήκει και τα οποία λειτουργούν αυτήν την ιστοσελίδα- συλλέγουν, χρησιμοποιούν, αποθηκεύουν και άλλως επεξεργάζονται ορισμένα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας ως από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας (άρθρο 26 ΓΚΠΔ).

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η προστασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας αποτελεί δέσμευση για εμάς. Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι να περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και για ποιους σκοπούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να επικαιροποιούμε και να τροποποιούμε την παρούσα πολιτική ανά πάσα στιγμή, οπότε σας προτρέπουμε να ελέγχετε τακτικά την σελίδα αυτή για τυχόν αλλαγές της πολιτικής.

 

1. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

Δεν χρειάζεται να μας κοινοποιήσετε καμία προσωπική σας πληροφορία για να περιηγηθείτε εντός της ιστοσελίδας μας. Παρόλα αυτά, μπορείτε να μας κοινοποιήσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, εάν επιλέξετε να εγγραφείτε στην υπηρεσία αποστολής του newsletter μας ή αν αποφασίσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας (μέσω της σχετικής φόρμας ή μέσω email) για να ζητήσετε να γίνετε μέλος ή δότης, να κάνετε δωρεά ή άλλως να μας βοηθήσετε με τον σκοπό του σωματείου μας σαν εθελοντής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω:

 

α) Εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής του newsletter μας

Εάν αποφασίσετε να εγγραφείτε στην υπηρεσία αποστολής του newsletter μας, θα συλλέξουμε την διεύθυνση email σας και θα την χρησιμοποιήσουμε για να σας στείλουμε τα newsletter μας μέσω email έτσι ώστε να σας κρατούμε ενήμερους σχετικά με τα νέα μας και τις εκδηλώσεις μας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεση σας, την οποία σας ζητάμε κατά την εγγραφή σας στο newsletter μας.

 

β) Επικοινωνία μαζί μας

Η ιστοσελίδα μας σας δίνει την δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας email ή συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα ή μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική μας διεύθυνση. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε λόγο, θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που θα μας κοινοποιήσετε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να χειριστούμε το μήνυμα, αίτημα, πληροφορία ή ερώτημα που υποβάλλατε. Τα προσωπικά δεδομένα που θα επεξεργαστούμε για αυτό το σκοπό είναι το όνομα, επίθετο, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου και τα περιεχόμενα του μηνύματος που μας στείλατε. Στην περίπτωση αυτή, η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι το υπέρτερο έννομο συμφέρον μας για να χειριστούμε κατάλληλα τα μηνύματα, αιτήματα, πληροφορίες ή ερωτήματα που υποβλήθηκαν από τους χρήστες της ιστοσελίδας μας.

 

γ) Υποβολή δωρεάς

Εάν αποφασίσετε να υποβάλετε δωρεά, θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αποδοχή της δωρεάς. Τα προσωπικά δεδομένα που θα επεξεργαστούμε για αυτό το σκοπό είναι το όνομα, επίθετο, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας. Οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εκτέλεση της δωρεάς σας για τον σκοπό του σωματείου μας και η συμμόρφωση μας με τις έννομες υποχρεώσεις μας.

 

δ) Αίτηση για να γίνετε δότης

Εάν επιθυμείτε να μας κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα για να γίνετε δότης μυελού των οστών και να μας βοηθήσετε με τον σκοπό μας, θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που θα μας κοινοποιήσετε, περιλαμβανομένου του ονόματος, στοιχείων επικοινωνίας και το περιεχόμενο του μηνύματος που θα μας στείλετε. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η αίτηση σας για να γίνετε δότης και το έννομο συμφέρον μας για την επίτευξη του σκοπού μας για την καταπολέμηση των ασθενειών που σχετίζονται με το αίμα. Σε αυτό το στάδιο, δεν θα επεξεργαστούμε δεδομένα ειδικών κατηγοριών που σας αφορούν (δηλαδή δεδομένα υγείας), ωστόσο μπορεί να συλλέξουμε τέτοιους είδους δεδομένα σε επόμενο στάδιο έτσι ώστε να προσχωρήσει η δωρεά μυελού των οστών από εσάς, κατά το οποίο στάδιο θα σας ενημερώσουμε ανάλογα και θα ζητήσουμε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των στοιχείων σας.

 

ε) Αίτηση για να γίνετε εθελοντής

Εάν επιθυμείτε να μας κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα για να μας βοηθήσετε εθελοντικά με τον σκοπό μας, θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που θα μας κοινοποιήσετε, περιλαμβανομένου του ονόματος, επίθετου, στοιχείων επικοινωνίας, και της πρότασης σας ως προς τον τρόπο που θέλετε να βοηθήσετε εθελοντικά, έτσι ώστε να εξετάσουμε το πώς θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με αυτό. Σε αυτή την περίπτωση, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της αίτησης σας να βοηθήσετε εθελοντικά και του έννομου συμφέροντος μας να προσλάβουμε νέους εθελοντές.

 

2. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Κατά κανόνα, δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας σε κανένα τρίτο μέρος. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρμόδιες δημόσιες αρχές (π.χ. φορολογικές αρχές) και δικαστήρια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας που απορρέουν από την νομοθεσία και για την άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Επίσης, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν αξιόπιστοι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών της Choose Life, όπως εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής (IT), υπηρεσίες φιλοξενίας και διαφήμισης, μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών τους προς εμάς. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και δεσμεύονται να τα επεξεργάζονται αποκλειστικά για λογαριασμό και σύμφωνα με τις οδηγίες της Choose Life και τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση που η Choose Life διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός της Ε.Ε./Ε.Ο.Χ., συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων (από την φιλανθρωπική μας οργάνωση στην Ελλάδα) στην συνδεδεμένη φιλανθρωπική οργάνωση μας στην Ελβετία, διασφαλίζουμε ότι η χώρα στην οποία τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται διασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων βάσει απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ότι εφαρμόζονται κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, περιλαμβανομένων των τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να αποκτήσετε αντίγραφων των ανωτέρω αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.

 

3. Πως χρησιμοποιούμε και για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα επεξεργαστούμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι ευλόγως απαραίτητα και σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, που αναφέρονται ανωτέρω και δεν θα τα διατηρήσουμε μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας κοινοποιείτε στο πλαίσιο δωρεάς θα τηρείται από την Choose Life για μέγιστο χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών, το οποίο αποτελεί το μέγιστο χρονικό διάστημα που πρέπει να τηρούμε τα στοιχεία της μεταξύ μας συναλλαγής στα λογιστικά μας αρχεία. Οι προσωπικές σας πληροφορίες που μας κοινοποιείτε όταν επικοινωνείτε μαζί μας με την υποβολή μηνύματος, αιτήματος, πληροφοριών ή ερωτήματος, θα αποθηκεύονται στα αρχεία μας μέχρι να χειριστούμε κατάλληλα το σχετικά ζήτημα και να μπορέσουμε να εξετάσουμε και ανταποκριθούμε στο αίτημα, μήνυμα, πληροφορία ή ερώτημα σας. Όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση σας για να μας βοηθήσετε ως εθελοντής, θα τις τηρήσουμε για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά την εθελοντική βοήθεια σας. Επίσης, τα προσωπικά δεδομένα που μας κοινοποιείτε όταν κάνετε αίτηση για να γίνετε δότης θα τηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία που λάβαμε την αίτηση σας σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η δωρεά μυελού των οστών και για μέγιστο χρονικό διάστημα 5 ετών από την δωρεά του μυελού των οστών σε περίπτωση που προχωρήσετε με αυτήν.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε κοινοποιήσει έτσι ώστε να σας στέλνουμε το newsletter μας και να σας κρατάμε ενήμερους για τα νέα μας και τις εκδηλώσεις μας θα αποθηκεύονται στην λίστα μας μέχρι να αποφασίσετε να διαγραφείτε από αυτήν. Σε περίπτωση που ζητήσετε να διαγραφείτε, θα διασφαλίζουμε ότι θα διαγραφείτε άμεσα από την λίστα και δεν θα σας στέλνουμε πλέον newsletter.

 

4. Πρόσθετα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social plug-ins) και Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί πρόσθετα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για σκοπούς σύνδεση με τις σελίδες της Choose Life στον Facebook, Instagram και LinkedIn. Αυτά τα πρόσθετα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν την διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στον πάροχο του πρόσθετου μέσου, δηλαδή στο Facebook και την Microsoft. Επίσης, η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί google analytics cookies τα οποία μας επιτρέπουν να μετράμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω των πρόσθετων μέσων κοινωνικής δικτύωσης και cookies είναι η συγκατάθεση σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Χρήσης Cookies.

 

5. Τα δικαιώματα σας

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης και περιορισμού προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται στα αρχεία μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε τρίτο. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας για την αποστολή newsletter αποστέλλοντας σχετικό αίτημα ή επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Διαγραφή από την λίστα» σε κάθε μήνυμα που θα σας στέλνουμε. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη συνδεδεμένη φιλανθρωπικής μας οργάνωση στην Ελβετία, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address): info@chooselifeworld.com

Έχετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στην αντίστοιχη αρμόδια εποπτική Αρχή για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν πιστεύετε ότι παραβιάζουμε την νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για καταγγελίες που αφορούν τη φιλανθρωπική μας οργάνωση στην Ελβετία, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην Ελβετική Ομοσπονδιακή Αρχή για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και την εποπτεία των εν λόγω πληροφοριών (FDPIC). Για καταγγελίες που αφορούν τη φιλανθρωπική μας οργάνωση στην Ελλάδα, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην Ελληνική Αρχή για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 

6. Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς μπορείτε να επικοινωνείτε με τη συνδεδεμένη φιλανθρωπικής μας οργάνωση στην Ελβετία, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address):

info@chooselifeworld.com