Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπειών Δημήτρης Λόης

Το Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπειών Δημήτρης Λόης ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2021 στην Πάτρα.
Επικεντρώνεται στην προώθηση νέων θεραπειών, το πιο πολλά υποσχόμενο όπλο στη μάχη κατά του καρκίνου του αίματος.
Το Ινστιτούτο είναι επίσης σημαντικός συντελεστής του MSc Cell and Gene Therapies, καθώς η πρακτική εξάσκηση θα λαμβάνει μέρος εκεί.

VIDEOS

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΗΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ