ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΗΣ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΗΣ

Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε στην Πάτρα και επικεντρώνεται στην προώθηση νέων θεραπειών.