ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ APRIORI

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ APRIORI

Μέρος των εσόδων από την παράσταση δόθηκαν στο Choose Life για την υποστήριξη του έργου του.