ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ EY

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ EY

Συνεργασία με την ΕΥ για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και την αύξηση του αριθμού των εθελοντών δοτών μυελού των οστών.