ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ CARDLINK

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ CARDLINK

Συνεργασία με την Cardlink για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη δωρεά μυελού των οστών. Μετά από μια επιτυχημένη εβδομάδα CSR, το 50% των υπαλλήλων εισήλθαν στη παγκόσμια βάση εθελοντών δοτών.