ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ COCA-COLA HBC

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ COCA-COLA HBC

Η Coca-Cola HBC χρηματοδότησε την αγορά σημαντικού εξοπλισμού για το Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπειών Δημήτρης Λόης.