ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ KYLA SHIPPING

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ KYLA SHIPPING

Συνεργασία με την Kyla Shipping για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και την αύξηση του αριθμού των εθελοντών δοτών μυελού των οστών.