ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ – “ΚΕΔΜΟΠ”

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ – “ΚΕΔΜΟΠ”

Συνεργασία με το “Χάρισε Ζωή – ΚΕΔΜΟΠ”: Χρηματοδότηση για την εγγραφή 10,000 νέων εθελοντών δοτών στην παγκόσμια βάση.