Υποτροφια “Choose Life-Dimitris Lois”

Υποτροφια “Choose Life-Dimitris Lois”

Η υποτροφία θεσμοθετήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γενεύης για να υποστηρίξει την έρευνα για νέες θεραπείες καρκίνου του αίματος. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στην ετήσια συνάντηση του Αμερικάνικου Αιματολογικού Συλλόγου.