RUN WITH CHOOSE LIFE

RUN WITH CHOOSE LIFE

376 συμμετέχοντες από 24 χώρες έτρεξαν για καλό σκοπό διαδίδοντας το μήνυμα ζωής σε όλο τον κόσμο.